SSC Meeting/Reunion de SSC 02.23.24 11:30am Zoom

SSC ZOOM Meeting will take place on Friday, February 23, 2024 at 11:30am via Zoom 
La reunión ZOOM del SSC se llevará a cabo el viernes 23 de febrero de 2024 a las 11:30 a. m. a través de Zoom 
SSC